Drąsesni žaidimaiNusiimk tai, kas nereikalinga

    Ant būsimosios nuotakos uždedama anklodė ir sakoma: "Nusiimk tai, kas tau nereikalinga". Stebima, nuo ko ji pradės nusirenginėti. Iš tiesų ji turėtų nusiimti antklodę. Deja, dažniausiai pradedama nusirenginėti nuo auskarų, laikrodžių, kojinių, liemenėlių ir pan. ir tik visai išsirengus suprantama, kur šuo pakastas. :)

Virvė

    Žaidimo metu iš dalyvių drabužių pinama virvė. Pinama tiek ilgą virvę, kiek ilgai dalyviai norės, kad tęstųsi draugystė, šeimyninis būsimos nuotakos gyvenimas ir pan. Taigi reikia pasirengti nusirengimui iki paskutinio siūlo... :)

Išpažintys

    Žaidimo metu dalyvaujantiems ratu siunčiamas uždegtas degtukas. Kieno rankose jis užgęsta, visi kiti turi teisę klausti jį intymių dalykų. Jei dalyvis ryžtasi atsakyti, tada vėl uždegamas degtukas ir siunčiamas toliau, o jei nesutinka atsakyti, turi atlikti užduotį. :)

Aš niekada

    Žaidimo metu dalyviai traukia lapelius, ant kurių parašyta, ko niekada nedarė (nedraugavo su keliais vaikinais vienu metu, nesimaudė ežere/jūroje nuogut nuogutėlė, nesimylėjo, nesibučiavo ir pan.). Ištraukęs atitinkamą lapelį, dalyvis jį turi garsiai perskaityti ir pasakyti, ar iš tikro to nedarė: jei darė, gauna saldainį ir uri papasakoti visą istoriją, o jei nedarė, nieko negauna. Taip sužinoma kuris iš dalyvių labiausiai patyręs. :)