Intelektualesni žaidimai    Rask ilgiausią žodį

    Būsima jaunoji parenka temą (pavyzdžiui, gyvūnai, augalai, maisto produktai, drabužių parduotuvės, vestuvės, jaunosios gyvenimo faktai, vyrų vardai, spalvos, seksas ir pan.), o dalyviai turi užrašyti patį ilgiausią žodį, atitinkantį pasirinktą temą, kokį jie tik gali sugalvoti. Temą galima pasunkinti, įvardinant pasirinktas raides, kurios turėtų būti ilgiausiame žodyje (tai gali būti jaunamartės inicialai ir pan.). Laimi tas svečias, kuris parašė patį ilgiausią žodį arba patį ilgiausią žodį, kuriame yra pasirinktos raidės. :)

Raidė ir tema

    Jaunamrtė pasako bet kurią raidę (gali būti savo vardo ar būsimo jaunojo vardo pirmoji raidė) ir išrenka vieną iš toliau nurodytų temų. Dalyviai turi kuo greičiau sugalvoti atsakymą, kuris atitinką parinktą temą ir prasideda nurodyta raide (Pavyzdžiui, raidė „E“, tema: „Gyvūnai“, atsakymas – „Ežys“ :) ) Galimos temos:
1. Automobilis
2. Baldas
3. Sekso reikmuo
4. Spalva
5. Seksualus aktorius/politikas/daininkas
6. Žinoma pora
7. Valstybė
8. Miestas
9. Kamasutros poza
10. Gėlė
11. Ir t.t. :)


Tik vienas žodis

    Žaidimo dalyviai iš eilės surašo tokias raides: s i d o ž s a n e i v k i t. Tada žaidimo dalyviai raides turi sudėlioti taip, kad perskaitytų logišką frazę. Teisingas atsakymas- “tik vienas žodis”. Taip pat galima surašyti raides: p t a n a s a m r v k r s a s š u i u i a e g a a i Teisingas atsakymas- “pats šauniausias mergvakaris”.:)

Į šiaurės ašigalį

    Žaidimą pradeda vedėjas, kuris sako: Aš važiuoju į šiaurės ašigalį ir pasiimu, pavyzdžiui, balionėlį (jis turi būti sugalvojęs principą, pagal kurį daiktus būtų galima priskirti vienai kategorijai, pavyzdžiui, guminiai daiktai, seksualūs daiktai ir pan.). Tada kiti žaidimo dalyviai iš eilės turi užbaigti sakinį: „Aš važiuoju į šiaurės ašigalį ir pasiimu..“, įvardindami, ką pasiima vykdami į šiaurės ašigalį. Kiekvienam dalyviui užbaigus sakinį, vedėjas atsako: „taip, tu važiuoji“ arba „ne, tu nevažiuoji“. Vieni važiuoja, o kiti nevažiuoja, priklausomai ar jų įvardintas daiktas atitinka vedėjo sumanytą principą. Galima keliauti ir į negyvenamą salą arba vestuves ir t.t. :)

Ką tu myli?

    Žaidimo metu dalyvaujantiems užduodamas klausimas: "Pasakyk, ką tu myli?" . Dalyvis turėtų atsakyti tą patį, t.y. "Ką tu myli", Bet dažniausiai žmonės ima vardinti visus, kuriuos myli .:)

Patarimai

    Visi būsimosios jaunosios svečiai turi duoti bent po vieną patarimą jaunajai, kurį ji galės panaudoti šeimyniniame gyvenime. Geriausia dalyti patarimus iš patirties. Galima apdovanoti šmaikščiausią, aktualiausią, taikliausią, rimčiausią ir pan. patarimą. :)

Anekdotai

    Visi būsimosios jaunosios svečiai turi pririnkti kuo daugiau anekdotų apie šeimyninį gyvenimą ir papasakoti jaunamartei, kas jos laukia. Daugiausiai anekdotų pateikusiam galima įteikti dovanėlę. :)

Poros

    Žaidimo metu dalyviai turi išvardinti, ką jie turi po 2 čia su savimi. Laimėtojas gali būti pirmasis išvardinęs nors vieną porą (pvz., batai) arba tas, kuris turi daugiausia porų: auskarus, batus, du žiedus, du rašiklius ir t.t. :)