Judresni žaidimaiPerduok draugui

    Žaidimo dalyviai pasiskirsto į dvi komandas. Kiekvienos komandos nariai susėda labai arti vienas kito. Rankos laikomos už nugaros. Ant pirmojo kiekvienos komandos nario kelių padedamas po vienas pasirinktas daiktas (bananas, apelsinas, knyga ir pan.). Pagal iš anksto sutartą ženklą dalyvis, nepadėdamas sau rankomis, turi perstumti/permesti daiktą ant kelių greta sėdinčiam savo komandos nariui. Laimėjusi komanda gauna dovanėlę. :)

Keliaujanti moneta

    Žaidimo dalyviai pasiskirsto į dvi komandas ir kiekviena komanda susėda ratu, gauna po monetą. Pirmasis kiekvienos komandos dalyvis, gavęs monetą, suspaudžia ją tarp kelių ir perduoda greta sėdinčiam kitam komandos nariui ir taip toliau. Laimi ta komanda, kuri greičiausiai perduota monetą visiems dalyviams ir moneta sugrįžta į rato pradžią. :)

Plunksnelė

    Žaidimo dalyviai pasiskirsto į dvi komandas ir kiekviena komanda atsistoja/susėda ratu, gauna po plunksnelę. Pirmasis kiekvienos komandos dalyvis gauna po plunksnelę, kurios neliesdamas, vien tik ją pučiant, turi perduoti kitam komandos nariui ir taip toliau. Laimi ta komanda, kuri greičiausiai „perpučia“ plunksnelę visiems dalyviams ir plunksnelė sugrįžta į rato pradžią. :)

Kilpos

    Reikmenys: 2 pieštukai/tušinukai/kiniškos lazdelės; 2 kamuoliukai vilnonių siūlų. Žaidimo dalyviai pasiskirsto į dvi komandas. Kiekvienos komandos vienas iš žaidėjų gauna po vieną pasirinktą mezgimo įrankį (gali būti pieštukas, tušinukas, kiniška lazdelė ir pan.) ir po vieną vilnonių siūlų kamuoliuką. Pagal iš anksto sutartą ženklą žaidimo dalyvis numezga vieną ar kelias kilpas ir perduoda įrankį kitam dalyviui, kuris taip pat numezga vieną ar kelias kilpas. Ir taip toliau. Laimi komanda, kurios visi žaidimo dalyviai pirmieji numezgė kilpas. :)

Kojinių konkursas

    Reikmenys: 6 poros senų kojinių (gali būti, jei išeina, ilgos kojinės su nėrinukais arba tinklinės kojinaitės) Žaidimo dalyviai pasiskirsto į dvi komandas. Kiekvienos komandos vienas iš žaidėjų gauna 3 poras kojinių (gali būti senoviškos, megztos, su nėrinukais, tinklinės, skylėtos :) ir pan.). Žaidimo dalyviai turi užsimauti kojines, po to nusimauti ir perduoti kitam žaidėjui iš savo komandos. Ir taip toliau. Laimi komanda, baigusi kojinių matavimąsi pirmoji. :)